Praxis ASS Logopädie 
Atem-/Stimm-/Schluck-/Sprechstörungen

Dil ve Konusma Terapi Alanlari

Terapi dili: almanca ve türkçe

Çocuklarda

 • Dil gelişimi bozuklukları
 • Sözel Dispraksi
 • Dil anlama bozuklukluğu
 • İşitme, duyu algı bozuklukları
 • Alıcı ve ifade edici diller
 • Kekelemek
 • Akıcılık bozuklukları
 • Artikulasiyon, sesletim bozuklukları
 • Ses bozuklukları
 • Myofonksiyonel bozukluklar (çiğneme ve yutma problemleri)
 • Yeme ve içme güçlüğü çeken bebekler ve küçük çocuklar
 • Çok dillilik
 • Otizm
 • Okuma, yazma bozukluğu
 • Dizartri


Yetişkinlerde

 • Nefes alma ve yutma bozuklukları
 • Yaşa bağlı yutma bozuklukları
 • Ses bozuklukları
 • Konuşma bozuklukları
 • Edinilmiş konuşma bozuklukları
 • Bilişsel dil, komunikasiyon bozuklukları
 • Dizartri / Disartrofoni
 • Kekelemek
 • Akıcılık bozuklukları
 • Trakeostomi tüpü yönetimi, Kanül bakımı
 • Solunum sorunlarina bağlı bozukluklar
 • Yoğun ventilasyon gerektiren hastalar
 • Fasiyal sinir paralizileri, Yüz felci
 • Katılım geçmişi olan ve olmayan iletişim bozuklukları
 • Yüksek ses yüküne sahip profesyoneller (öğretmenler, eğitimciler, şarkıcılar)